• kultura,  literatura

    Jak się dziś czyta Betty Friedan?

    "Mistyka kobiecości" wydana w USA w 1963 roku, stała się iskrą zapalną drugiej fali feminizmu, poruszyła i popchnęła do działania jedną z najbardziej sfrustrowanych grup społecznych swojej epoki – białe kobiety z klasy średniej, sprowadzone po drugiej wojnie światowej do…